Dự án thi công cáp DUL

Trụ sở Don Bosco

Địa chỉ: Đường số 3, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Dòng Sa-lê-diêng Donbosco Việt Nam

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 5.000 m2

Tổng số tầng: 4 tầng

Chiều dài vượt nhịp:

Chiều dày sàn: