Dự án thi công cáp DUL

Văn phòng DXO

Địa chỉ: 2 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VICCO - Sài Gòn

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 8.000 m2

Tổng số tầng: 12 tầng

Chiều dài vượt nhịp:

Chiều dày sàn: