Dự án thi công cáp DUL

TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG

Tên dự án: TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 01 Tôn Đức Thắng, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Nhà thầu chính: Công ty TNHH XDCB Rạng Đông

Hạng mục: Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 25000 m2

Tổng số tầng: 14

Chiều dài vượt nhịp: 10m