Dự án thi công cáp DUL

Chung cư Sen Hồng

Địa chỉ: Đường Xuyên Á, Khu phố Bình Dương 3, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Xây Dựng Hỷ Địa

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 72.328 m2

Tổng số tầng:

Chiều dài vượt nhịp:

Chiều dày sàn