Dự án thi công cáp DUL

Nhà hàng Thiên Khang

Địa chỉ: Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lê Thiên Khang

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2

Tổng số tầng: 5 tầng

Chiều dài vượt nhịp: 9.5 m

Chiều dày sàn: