Dự án thi công cáp DUL

TT Bồi dưỡng chính trị Thuận An - Bình Dương

Địa chỉ: Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: UBND Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Tổng diện tích sàn: 5.000 m2

Tổng số tầng: 5 tầng

Chiều dài vượt nhịp: 14 m

Chiều dày sàn: