Dự án thi công cáp DUL

Khách sạn 234 Pasteur

Địa chỉ: 232 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Zescons

Hạng mục thi công: Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và thi công sàn cáp dự ứng lực

Tổng số tầng: 01 tầng hầm, 59 tầng cao