Dự án thi công tổng thể

Văn phòng Công ty ESUHAI (giai đoạn 1)

Địa chỉ: 40/16 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ESUHAI

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây Dựng ZESCONS

Hạng mục thi công: thi công tổng thể (giai đoạn 1)

Tổng số tầng: 1 tầng hầm, 8 tầng cao.