Sự kiện

Họp ban lãnh đạo cao cấp Zescons về Chiến lược phát triển 5 năm

Theo phân tích thị trường bất động sản và thị trường ngành xây dựng, HĐQT đã phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong giai đoạn hiện tại đến hết năm 2022 để đề ra chiến lược phát triển mới. Ngành Xây dựng thế giới nói chung vẫn đang trong thời gian hồi phục trong giai đoạn 2017 đến 2020 và bắt đầu thời kì tăng trưởng từ năm 2020 trở đi, ngành Xây dựng sẽ tăng trưởng khoảng 4,5% mỗi năm trong 10 năm đến. Trong đó, các nước châu Á là mục tiêu hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm.

Hiện tại, đã có 120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Việc giải ngân vốn FDI đang được tăng lên nhanh chóng và dự kiến đạt mức kỷ lục vào cuối năm 2017 với con số trên 16 tỷ USD, trong khi mức đầu tư nước ngoài cam kết có thể tăng lên 28 tỷ USD. Các con số này thể hiện một môi trường kinh tế và đầu tư đầy triển vọng tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Trong lĩnh vực ngành xây dựng, các nhà thầu Việt Nam có "cơ cấu tổ chức đầy đủ" từ bộ phận thiết kế cho đến triển khai thi công để đáp ứng khả năng tham gia thi công dự án với vai trò là "Nhà thầu chính" là chưa nhiều. Nguồn lực con người ngành xây dựng Việt Nam rất lớn, với số lượng ước tính 9.000 kỹ sư / triệu dân, gấp 3 lần so với mức bình quân của thế giới. Thông qua việc phân tích thị trường, phân tích nguồn lực hiện tại, HĐQT Zescons đã xác định tầm nhìn và sứ mạng Zescons trong giai đoạn mới:

  • Tầm nhìn: Zescons trở thành đơn vị tổng thầu xây dựng uy tín tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, bằng các biện pháp kỹ thuật thi công chuyên nghiệp và mang tính hiệu quả cao. 
  • Sứ mạng: "Our engineering brings you value". Kỹ thuật xây dựng của Zescons sẽ tạo ra giá trị cho các Khách hàng và đối tác.

Tin tức khác