Sự kiện

Zescons ra mắt ban điều hành mới

Công ty cổ Phần Xây Dựng Zescons ra mắt Ban Điều Hành mới

Căn cứ vào tình hình phát triển của thị trường bất động sản và thị trường xây dựng trong 5 năm tiếp theo (2018-2022) và tầm nhìn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trong việc định hướng phát triển chiến lược đối với công ty cổ phần xây dựng Zescons (Zescons).

Với mục tiêu phát triển nhanh và hiệu quả trong thời gian 3 năm (2018-2021) và phát triển bền vững từ năm 2022 đến năm 2026. Để thực hiện đƣợc mục tiêu do HĐQT đặt ra, Zescons cần bổ sung nhân sự phù hợp và có trình độ chuyên môn cao để đảm nhận các vị trí chủ chốt nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của Zescons. Hiện tại, HĐQT của Zescons gồm 5 thành viên, BGĐ gồm 4 thành viên (gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 P.Tổng Giám Đốc), và các Giám đốc khối, Trưởng phòng cùng 50 kỹ sư có trình độ chuyên môn cao.

Tin tức khác