Sự kiện

Zescons tổ chức huấn luyện An toàn PCCC và tập thể dục buổi sáng mỗi ngày làm việc

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV và công nhân thi công tại công trường Hope Garden, Ban giám đốc Công ty đã phối hợp với đơn vị huấn luyện An toàn PCCC chuyên nghiệp để tập huấn kiến thức liên quan đến vấn đề PCCC tại công trường cũng như cho các trường hợp khác có liên quan.

Đây là những sự kiện góp phần nâng cao kiến thức cho toàn thể công nhân và CBCNV, tất cả mọi người không chỉ có thể áp dụng tại công trường thi công mà còn hữu ích cho cuộc sống hàng hàng của các nhân sự.

Bên cạnh đó, hoạt động tập thể dục buổi sáng luôn được BCH công trình triển khai triệt để và nghiêm túc, nhằm tạo dựng một tinh thần sảng khoái và sức khỏe tốt cho toàn bộ công nhân và CBCNV ZESCONS trước mỗi buổi làm việc. Tinh thần và sức khỏe tốt của toàn thể CBCNV và Công nhân chính là sự quan tâm hàng đầu của Chúng tôi.

Kiến thức an toàn, suy nghĩ an toàn, làm việc an toàn, tuân thủ quy định an toàn. Đó chính là phương châm thi công mang tính bền vững của Zescons.

Tin tức khác