Giới thiệu về Zescons

Chính sách ATLĐ

Văn hóa an toàn lao động

Zescons luôn thấu hiểu một trong những yếu tố cốt lõi để hình thành nên một tập thể thành công và cống hiến nhiều giá trị cho xã hội, cần những con người giàu năng lượng và một môi trường làm việc đảm bảo. Chính vì vậy, vấn đề an toàn được Zescons chú trọng và xây dựng thành một nét văn hóa an toàn trong mọi hoạt động của công ty.

Zescons đã xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Để xây dựng và hình thành được văn hoá an toàn - vệ sinh mang tính phòng ngừa, ngoài việc đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về những khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng, còn phải nâng cao nhận thức về mặt luật pháp, chính sách trong lĩnh vực an toàn-vệ sinh lao động. Để thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động đó là:

Bố trí sử dụng con người hợp lý.

Tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác an toàn-vệ sinh lao động đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác an toàn-vệ sinh lao động được đào tạo nâng cao.

Phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác an toàn-vệ sinh lao động, phổ biến để đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình.

Nâng cao nhận thức về an toàn-vệ sinh lao động cho người lao động qua:

   + Tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn-vệ sinh lao động cho người lao động.

   + Cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động.

   + Xây dựng chế tài nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn-vệ sinh lao động, xử lý vi phạm.

   + Tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý.

   + Khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt.

   + Lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.

Ngoài các mục nêu trên, Văn hoá an toàn còn được thể hiện thông qua thái độ của người lao động đối với việc chấp hành các Quy trình, Quy đị nh về an toàn lao động, thái độ với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, thái độ của người lao động chấp hành nghiêm túc các Quy trình vận hành thiết bị, ý thức tự bảo vệ mình… Sự thể hiện của các bên - Người sử dụng lao động - Người lao động sẽ là hình ảnh rõ nét và mấu chốt của Văn hóa an toàn.

Nội quy An toàn lao động